Svět vyšívání s.r.o.

 • V sobotu 11.5. bude obchod otevřený  10 - 12 hod.

 • Novinky VERVACO a LANARTE 3/2024

 • Internetový obchod je v provozu.

 

 Vvvvv

Nákupní řád

 •  

 

Obchodní podmínky

 

Provozovatel: Svět vyšívání Praha

 

A. Úvodní ustanovení

      Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Svět vyšívání. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.       Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním  objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i                        s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.       Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.

3.       Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných        údajů a náležitostí.

4.       Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5.       Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6.       Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 

 

C. Platební a dodací podmínky

1.       Zboží bude dodáno českou poštou a placeno pouze formou dobírky.Poštovné a balné činí většinou 155,-,v případě větší a těžší objednávky bude poštovné a balné 210,- ( Balík do ruky ).Na Slovensko poštovné činí od 310,-.

 

2.    Zboží objednané přes internetový obchod lze vyzvednout i na prodejně,ale napište nám to do poznámky.

      3.   Objednávku dodáváme podle dodací doby, která je uvedena pod každým zbožím.Vzhledem k tomu,že si zboží většinou dovážíme 

 •   z ciziny,může se objednávka někdy opozdit.Je to dané dopravcem.Vyšívací příze dodáváme obvykle do 3 dnů.   

D. Reklamace

1.       Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu a   právním řádem platným v ČR.

2.       Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

3.       Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu nepoškozeném, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

      1.   Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.)

            odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené

            zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě

            (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým

            způsobem.

 

F. Práva a povinnosti prodávajícího

1.       Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.

2.       Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3.       Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4.       Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5.       Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění    nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající   kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

G. Práva a povinnosti kupujícího

1.       Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2.       Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3.       Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

4.       Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

H.Pokuty a penále

 • zákazník, který si nevyzvedne zásilku uloženou na poště, nebo odmítne převzít v termínu do 15 dnů a zásilka bude Českou poštou

 •  vrácena   nedoručená, hradí poplatek za storno a vzniklé náklady již expedované objednávky. Zákazník souhlasí s úhradou penále za takto
 •  nevyzvednutou zásilku  a to  ve výši 300,- Kč. Dobírka do Slovenské republiky 500,- Kč
 • Zákazník souhlasí, že veškeré neuhrazené dluhy plynoucí z těchto obchodních podmínek budou předávány společnosti vymáhající pohledávky
 • a   budou po něm nárokovány veškeré náklady na vymáhání a další náklady s tím spojené. Dále souhlasí, že v případě neuhrazení mohou  
 • být  zveřejněny jeho osobní údaje (jména, adresa, dlužná částka) v databázi dlužníků ČR.

I.Závěrečná ustanovení

1.       Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2.       Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou  cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li        v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3.       Kupující je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru.

4.       Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li  podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem,   zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

 

Poštovné na Slovensko:

310 Kč

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tel: 723305162 10 - 17 hod. E-mail: svetvysivani@gmail.com 

Zpracovaly DOMÉNY s.r.o.